Due to personal circumstances, the company is dormant for a while until further notice. - Sincerely, Jill Karlsson Kazikos
bodybrain.com
is a registered domain
Pga av personliga omständigheter är företaget vilande ett tag tills vidare. - Med vänlig hälsning, Jill Karlsson Kazikos